فرش دستباف تبریز


13
جفت 6 متری تبریز نقشه ماهی 13 متن اعلا بافت 50 رج گل ابریشم
ریسایز خطیبی طرح قدیم 25%
قالیچه 3 متری تبریز طرح خطیبی 60 رج چله و گل ابریشم
زرع
زرع ونیم جفت تبریز نقشه ماهی گل ابریشم چله نخ 7 متن اعلا بافت
ریسایز زرع ونیم
زرع و نیم تبریز 1*1.5 چله نخ 50 رج
قالیچه تبریز طرح خطیبی 60 رج
قالیچه جفت تبریز 3 متری طرح خطیبی قدیم چله و گل ابریشم 60 رج
ریسایز خطیبی جدید
قالیچه تک تبریز طرح خطیبی جدید 60 رج چله و گل ابریشم
قالیچه تبریز طرح علیا چله ابریشم 55 رج
قالیچه جفت تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم 55 رج
گرد تبریز قطر 1.5 نقشه تقی زاده
‘گرد تبریز چله نخ قطر 1.5 نقشه تقی زاده
قالیچه تک ماهی 9 متن تبریز 50 رج حاشیه افسری
قالیچه تک ماهی تبریز 9 متن 50 رج حاشیه افسری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *