فرش دستباف نائین

naein
قالیچه جفت نایین 9 لا سورمه ایی دست دوم گل ابریشم چله نخ
1454329119892
شش متری تک نایین 9 لا گل ابریشم دست دوم کاملا سالم
قالیچه 9 لا نایین
قالیچه نایین 9 لا گل ابریشم زمینه کرم
24
قالیچه نایین 6لا گل ابریشم 60 رج 1200 خفت

قالیچه اصیل نایین 6لا ،کرم،60 رج ،گل ابریشم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.