ارسال


چنانچه لازم باشد کالای خریداری شده توسط شما به مکانی چه درایران و چه در اروپا یا امریکا ارسال شود این فرایند در گالری فرش امین امکان پذیر خواهد بود.