سلامتی بیشتر با فرش دستبافت ایرانی


فرشهای دستبافت ایرانی به سبب اینکه از مواد طبیعی بافته شده اند از جمله پشم یا کرک وحتی در بعضی مواقع از چند رنگ طبیعی لذا بدن از سلامتی بیشتری نسبت به فرشهای ماشینی داراست…