گلچینی از هنر دست هنرمندان بافنده ایرانی با پشم و کرک وابریشم در گالری فرش امین با 52 سال سابقه در صنعت فرش دستبافت ایران زمین