فرش دستباف نائین

naein

قالیچه جفت نایین 9 لا سورمه ایی دست دوم گل ابریشم چله نخ

1454329119892

شش متری تک نایین 9 لا گل ابریشم دست دوم کاملا سالم

قالیچه 9 لا نایین

قالیچه نایین 9 لا گل ابریشم زمینه کرم

24

قالیچه نایین 6لا گل ابریشم 60 رج 1200 خفت

قالیچه اصیل نایین 6لا ،کرم،60 رج ،گل ابریشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.