فرش دستباف تبریز

13

جفت 6 متری تبریز نقشه ماهی 13 متن اعلا بافت 50 رج گل ابریشم

ریسایز خطیبی طرح قدیم 25%

قالیچه 3 متری تبریز طرح خطیبی 60 رج چله و گل ابریشم

زرع

زرع ونیم جفت تبریز نقشه ماهی گل ابریشم چله نخ 7 متن اعلا بافت

ریسایز زرع ونیم

زرع و نیم تبریز 1*1.5 چله نخ 50 رج

قالیچه تبریز طرح خطیبی 60 رج

قالیچه جفت تبریز 3 متری طرح خطیبی قدیم چله و گل ابریشم 60 رج

ریسایز خطیبی جدید

قالیچه تک تبریز طرح خطیبی جدید 60 رج چله و گل ابریشم

 

قالیچه تبریز طرح علیا چله ابریشم 55 رج

قالیچه جفت تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم 55 رج

گرد تبریز قطر 1.5 نقشه تقی زاده

‘گرد تبریز چله نخ قطر 1.5 نقشه تقی زاده

قالیچه تک ماهی 9 متن تبریز 50 رج حاشیه افسری

قالیچه تک ماهی تبریز 9 متن 50 رج حاشیه افسری

 

 

36

قالیچه تک تبریز طرح علیا قدیم چله و گل ابریشم 60 رج

 

3 Comments:

  1. Hi
    dear me
    pleas tell me about carpet
    thanks

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.