فرش اصفهان

naein

قالیچه جفت نایین زمینه سورمه ایی دست دوم گل ابریشم چله نخ

کامنت‌ها بسته شده‌اند.